Öğrencinin şu anki durumu ile olmak istediği durum arasında bazen uçurumlar olabiliyor. Eğitim koçu istediği durum veya konum arasındaki farkı en aza indirmeyi hedeflerken, bireyin hayatını olabilecek en üst potansiyelle yaşamasını sağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kendine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmasına yardımcı olur, başarılı yönlerini hatırlatır. Koçluğun temel işlevlerinden biri olan; strateji oluşturmak, bir eylem planı yaparak, kişinin yol haritasını çıkarmaya erken yaşlarda başlamasını sağlar.

Eğitim Koçluğunda amaç; Gereken yapıyı, destek ve geri bildirimi sağlayarak, bireyi harekete geçirmek ve hedeflerine ulaşması konusunda istek uyandırmaktır. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar. Öğrenciler Koçluk Çalışması sayesinde neler elde edebilirler? Zaman kullanımını çok daha etkili hale getirirken; “zamanı”, düzenlemeyi ve kullanmayı öğrenirler. Çok daha düzenli ve “organize” olurlar. Öğrenim konusunda çok daha istekli olur, öğrenmeye merak duyar ve bu merakını hep canlı tutar. Çok daha katılımcı davranışlar sergilerler.

Hedef “belirleme ve netleştirme” çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirirler Öğrenim ve toplumsal yaşam dengesini kurarken, kendi öğrenme biçiminin bilincine varırlar. Daha sağlıklı bir yaşam sürme alışkanlıklarını benimserler. Öğrenci kendi kendini disipline etme becerisini geliştirir. Başarısız ya da başarılı olma korkusu ortadan kalkar. Dikkat dağınıklığı yada bozukluğu ile mücadele etmede daha başarılı olurlar. Hem birey hem de öğrenci olarak gelişme ve değişme sağlarlar.

Eğitim Koçu ne yapar?

Bireyin “Neler yapabilirim” sorusuna birlikte cevap ararken, kişinin yapmaktan hoşlandığı (farkında olduğu veya olmadığı) durumları keşfetme; bir nevi, kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. En çok istediği ile hedeflediği şeyin, gerçekten kendisi için en iyi şey mi olduğunu sorgularken, nerede durduğuna bakmasına; ulaşmak istediği “başarı-kapasite-amaç” dengesini kurmasına destek olur. Hedeflerini netleştirirken ,öğrencinin kendini tanıyarak ,öğrencinin kendisine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesini sağlar.

Aile-birey-okul üçgeninde, ilişkilerin düzenlenmesine; bireyin gündemi ile ilgilenirken, motivasyonunu, kendisine olan öz güveni ve öz saygısını korumasına ve geliştirmesine destek verir. Tüm bunları elde ederken akademik, sosyal ve kişisel başarısı ile bütünleşmesine yardımcı olur.

Eğitim Koçu ile kimler çalışır?

  • Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler,
  • Ne yapacağını ve nereden başlayacağını kestiremeyen bireyler,
  • Güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen ve “Kendimi ne kadar tanıyorum?” sorusuna cevap arayan bireyler,
  • Bir hedefim var mı? sorusunu soran bireyler,
  • Kendimi nasıl geliştirebilirim? sorusunu soran bireyler,
  • Kendimi nasıl ifade edebilirim? sorusunu soran bireyler,
  • Kendime güvenim ve inancım ne kadar? sorusunu soran bireyler,
  • Hangi mesleği seçmek istiyorum? sorusunu soran bireyler,
  • Öğrencilik mesleğini biliyor muyum? diye sorgulayan bireyler.