Sınava hazırlıkta öğrenci-okul –dershane koordinasyonu sağlamak, eğitimdeki sıkıntıları aşmak, öğrencinin diğer öğrencilerden farkını göz önünde bulundurup yol haritası çıkarmak, öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak, okul derslerini, deneme sınavlarını takip etmek, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olmak, test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlamak için geliştirilen eğitim öğretim programıdır.

Eğitim Koçluğu noktasında yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarda öğrenci ile kurulan sağlıklı ilişkilerin çocuğun başarısında çok büyük bir etken olduğu gözlemlenmiştir.

Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin amacı sadece dersi vermek değildir. Çocuğun ödev ve yazılı takibi yapılmakta, sosyal aktivite çalışmaları ve sürekli yapılan rehberlikle iyi bir konuma getirilmektedir. Bunların neticesinde veliye rapor halinde öğrenci bilgilerinin ve çalışmalarının sunulduğu bir Eğitim Koçluğu sistemini uygulamaktayız.

Öğrenci ve velinin istekleri de göz önüne alınarak çocuğun ödev ve yazılı çalışmaları önceden belirlenip velilerimize rapor halinde sunulmaktadır. Hangi derste eksiği olduğu, bu konuda nasıl bir çalışma olması gerektiği noktasında velilerle işbirliği yapmaktayız.

Koçluk bir danışmanlık hizmetidir, eğitim koçluğu ise veli-öğrenci ilişkilerini düzenleyen, hem veliye hem de öğrenciye eğitim kaynaklı sorunlarda yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Eğitim koçunun neler yaptığına gelince; temel olarak bir öğrencinin;

  • Tüm eğitim hayatını organize eder,
  • Öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre meslek seçimi dahil geleceğini planlamasına yardımcı olur,
  • Değişimi sağlar,
  • Bu değişimi sürdürebilir hale gelmesine yardımcı olur,
  • Korkularla baş edilmesine ve duyguları kontrol etmeye destek olur.

Tabii bunun sonucu kişinin hayatında başarı, mutluluk ve doyum olarak döner. Koçlar süreci yönetir, dolayısıyla koçluk süreç ve çözüm odaklıdır. Buna göre belli bir zaman koçluğun sürdürülmesi gerekir ki değişim hayatın bir parçası haline gelebilsin. Sonuç olarak, yaşamın her alanında destek olacak ve bu yolculukta yol arkadaşlığı yapacak koçluk oldukça etkilidir.

Eğitim koçluğu; öğrencinin sadece akademik başarısı ile değil, tüm sorunları ile (okul, çevre, aile, ev hayatı vs…) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır. Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve Dershane idaresi ile pozitif etkileşim içinde olması gerekmektedir.

Günümüzde öğrencilerin eğitim ve öğretimini direkt ve dolaylı yoldan etkileyen faktörler; aile, yakın çevre, okul çevresi, gelişen teknoloji ve imkanlar geçmiş eğitim hayatı şeklinde sayılabilir.

Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir.

Eğitim koçu birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde başarı için desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığı yapar.

Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olur.

Öğrencinin belli bir dersin içeriğini tam olarak öğrenebilmesi için izlemesi gereken yollar anlaşılmaktadır. Önemli bir nokta da, bu yolların her öğrenci için aynı olmadığıdır. Herkesin öğrenme sırasında kullandığı ve güçlü olduğu alanları değişiktir. Kimi insan dinleyerek, kimisi görerek, kimi dokunarak daha iyi öğrenir. Bir öğrencinin verilen bir zaman içinde, öğrenmesi gereken konuları kalıcı olarak öğrenmesi için, hem zamanını iyi kullanması hem de bu zaman içinde, güçlü ve zayıf olduğu öğrenme kanallarının farkında olarak, en verimli yolları keşfetmiş olarak çalışabilmesi önemlidir.