Sınava Hazırlanan Öğrencilerin Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Öğrenme Stilleri:

”Herkes öğrenebilir”, tezinden yola çıkılarak oluşturulmuş öğrenme modelleri,öğrencinin eğitim ve öğretiminde önemli yer tutmaktadır. Her insan üç farklı yol ile öğrenir. İşitsel, Görsel ve Kinestetik Öğrencinin öğrenememesi çoğu zaman öğrenme stillerinin bilinmediğinden ya da öğrencinin baskın öğrenme yolu ile öğretilmediğinden kaynaklanmaktadır.

Sağ beyin(Pratik)- Sol beyin (Analitik):

Yaşamın bir çok yönünde de, eğitim öğretim faaliyetlerinde de beyin yarım küresinin bir “lob”unu diğerine göre daha ağırlıklı kullanırız. Sağ beyin daha çok yaratıcı, sezgisel ve duygusal yönü temsil ederken sol beyin düşünsel, analitik ve mantık yönünü temsil eder. Sağ beyin yarımküresini ağırlıklı kullanan öğrencilerle sol beyin yarım küresini ağırlıklı kullanan öğrencilerin özellikleri ve başarılı oldukları alanlar birbirinden farklıdır. Bu yüzden öğrencinin hangi beyin yarımküresini daha ağırlıklı kullandığının bilinmesi önemlidir.

Motivasyon:

Motivasyon eğitim hayatının öğrenci için en önemli faktörlerinden birisidir. Gerçekten motive edilmiş ve hedefe kitlenmiş öğrencinin başaramama olasılığı çok düşüktür. Burada dikkat edilmesi gereken öğrencinin iç disiplininin oluşup oluşmadığıdır. Yani öğrenci başarma duygusu için, başarılı olmak için çalışıyorsa “iç motivasyon” sağlamış bir öğrencidir,bir hediye için, başardığında başarı dışında başka bir şey daha elde etmek için çalışıyorsa “dış motivasyon” ile çalışan bir öğrencidir. Bir öğrencinin sınav senesine gelene kadar iç motivasyon ile çalışabilmeyi başarmış olması gerekir çünkü “dış motivasyon” ile sınav senesine gelmiş bir öğrencinin eksiklikleri çoğu zaman “sınav kaygısı” ile karıştırılmaktadır.

Sorumluluk:

Küçük yaşlardan başlayarak çocukların yaş gelişim özelliklerine göre belirli sorumluluklar vermek hepimizin bildiği bir doğrudur. Bu sorumluluk okul hayatında da ödevler ve sınavlardır. Ödevler ve sınavlar öğrencinin birebir kendi sorumluluğunda olan görevlerdir. Anne baba ya da başka birinin öğrenci ile birlikte bu sorumluluğu alması doğru değildir, öğrenci böyle bir durumda o işi kendi görevi gibi hissetmez, başarısının mutluluğunu da tek başına yaşamaz. Öğrenciye o işi kendi başarmış olduğunu hissettirmek için bu sorumlulukları tek başına yerine getirmesine izin vermek bunu yapabilmesi için motive etmek öğrenciye yapılmış en büyük iyilik olacaktır.

Eğitimde ailelerin yapması gerekenler:
  • Koşulsuz kabul bir bireyin hissetmek istediği en önemli şeylerden biridir. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da çocuk koşulsuz kabul edileceğini bilmelidir.
  • Bireyi tanımak, ilgi ve meraklarını öğrenmek, bu ilgi ve merakları doğrultusunda olanaklar sunmak çocuğu öğrenmeye karşı olumlu motive eder.
  • Aile ile yapılan araştırmalar, yapılan etkinlikler, birlikte öğrenilen yeni bilgiler,oynanan oyunlar çocuğun öğrenmeye bakışını olumlu etkiler.
  • Bir bireyin öğrenme gerçekleştirmesi ve çaba sarf etmesi için, fiziksel ve bedensel ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçları da önemlidir. Çocuğun aklına takılan (ailesi ya da çevresi ile ilgili) bir şey olmamalıdır.
  • Öğrencinin kaygılı olduğu düşünülüyorsa bunun gerçek kaygı olup olmadığına; yani öğrencinin gerçekten kaygı yaşadığından mı, yoksa bu kaygının başarmak için yeterince çalışmadığından, çaba sarf etmediğinden mi kaygılanıyor olduğu araştırılmalıdır.
  • Ergenlik Döneminin aileler tarafından bilinmesi, değişim yaşayan çocuklarını yeniden tanımak için önemli bir faktör olacaktır.